Nguyễn Thị Chinh

TEAM SỐ HỌC THỊNH VƯỢNG

Các nguyên tắc toán học cơ bản của Numerology

Các nguyên tắc toán học cơ bản của Numerology

Numerology dựa trên ý tưởng rằng thế giới được xây dựng dựa trên sức mạnh của những con số. Mọi thứ trong vũ trụ đều được tạo thành từ các con số và bị ảnh hưởng bởi các con số. Numerology sử dụng hai bộ số quan trọng: các chữ cái trong tên của bạn (được dịch thành số) và các số trong ngày sinh của bạn để tham khảo về bản chất thực sự, mong muốn và số phận của bạn.

Các số trong cả tên của bạn và ngày sinh của bạn được thêm vào để tạo ra một chữ số duy nhất. Chữ số này sau đó được phân tích để tiết lộ một ý nghĩa. Bằng cách sử dụng tên đầy đủ của bạn, các phần riêng biệt của tên và ngày sinh của bạn theo nhiều cách kết hợp khác nhau, thông tin quan trọng có thể được tiết lộ về tính cách, đặc điểm tính cách và những thách thức của bạn trong cuộc sống.

Numerology không khó hiểu vì các phép tính chủ yếu liên quan đến phép cộng. Phương pháp cộng được sử dụng trong số học được gọi là ‘Hệ thống Fadic’ hoặc đôi khi được gọi là phép cộng tự nhiên – giảm các số có nhiều chữ số thành một chữ số.

Với kiểu cộng này, bạn tiếp tục thêm hai chữ số cho đến khi đạt được một số duy nhất. Trong ví dụ về số 23, thay vì xem số 23 là hai mươi ba, nó được coi là các phần riêng biệt – một hai (2) và một ba (3). Với phép cộng tự nhiên, bạn thêm hai số để có một chữ số:

23: 2 + 3 = 5

Một ví dụ khác sử dụng số 15 (hoặc được chia thành các chữ số riêng lẻ, 1 và 5):

15: 1 + 5 = 6

Đối với các số lớn hơn, các nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng. Bạn có thể xem ví dụ dưới đây cho năm 1967 (hoặc 1, 9, 6 và 7):

Năm 1967: 1 + 9 + 6 + 7 = 23

Ví dụ này phức tạp hơn một chút. Vì câu trả lời của bạn là một số có hai chữ số, điều đó có nghĩa là nó phải được giảm thêm nữa cho đến khi bạn chỉ còn lại một số có một chữ số. Vì vậy, bạn sẽ lấy câu trả lời của bạn là 23, và thêm các chữ số 2 và 3 để có chữ số cuối cùng. Hãy xem ví dụ dưới đây:

2 + 3 = 5

Vì vậy, toàn bộ phương trình sẽ giống như sau:

Năm 1967: 1 + 9 + 6 + 7 = 23 –-> 2 + 3 = 5

Bài đăng Mới nhất